kevsersuresi.gen.tr https://www.kevsersuresi.gen.tr Kevser Suresi, Okunuşu ve Anlamı tr-TR hourly 1 Copyright 2019, kevsersuresi.gen.tr Tue, 24 May 2016 00:00:00 +0000 Thu, 14 Nov 2019 00:00:00 +0000 60 Kevser Suresi Okunuşu https://www.kevsersuresi.gen.tr/kevser-suresi-okunusu.html Wed, 05 Dec 2018 17:49:29 +0000 Kevser Suresi  Okunuşu; Kevser Suresi, Kur'an-ı Kerimdeki sıralamada 108, iniş sırasına göre de 15 inci suredir. Mekke'de indirilmiş olan Kevser Suresi 3 ayet ve 10 kelimeden oluşur. Kevser Suresi, İsm Kevser Suresi  Okunuşu; Kevser Suresi, Kur'an-ı Kerimdeki sıralamada 108, iniş sırasına göre de 15 inci suredir. Mekke'de indirilmiş olan Kevser Suresi 3 ayet ve 10 kelimeden oluşur. Kevser Suresi, İsmini ilk ayetinde geçen ve bol ikram, çok hayır, çok nimet anlamına gelen "Kevser" kelimesinden alır. Kevser Suresinin okunuşuna gelmeden önce, Müslümanın Kur'an-ı Kerimi okuması, bilmesi gerekir. İlk inen ayet olan Âlâk Suresinin ilk ayetinde, "oku" diye emredilmesini buna delil sayabiliriz. Bununla birlikte, Arapça dilinin dünyanın en zengin dili olduğu, Türkçenin ise Arapçayı karşılayamadığı bilgisiyle, Kur'an-ı Kerimi Türkçesinden okumanın çok sakıncalı olduğu bilinmesi gerekir. Arapçada ki 'HA', 'HI', 'HE' harflerine (ikisi gırtlaktan çıkarılır) Türkçede ki "H" sesi karşılık gelememekte, hatta bazı yerlerde anlamı bozmaktadır. Fakat alimlerin görüşü, Kur'an dilini öğrenene kadar Türkçeden okumaya izin verilmesi hususundadır. Bu hatırlatmadan sonra, aşağıda verilen Kevser Suresinin okunuşuyla ilgili olarak; koyu renkteki harfler kalın harflerdir ve kalın okunur. küçük yazan harfler ise peltektir ve peltek okunur. İkinci kelimedeki ' işareti ise elif harfinden sonraki sakin ayn harfinin gırtlaktan okunmasını ifade eder.

Kevser Suresinin Okunuşu;

  • 1- İnnâ a'taynâkelkevser. 2- Fesalli lirabbike venhar. 3- İnne şânieke hüvelebter.

Kevser Suresinin Meâli;

  • 1- Gerçekten biz sana kevseri verdik. 2- Sen de Rabbin için namaz kıl ve kurban kesiver. 3- Doğrusu sana buğzeden (kin duyan), soyu kesilecek olandır.

Kevser Suresi OkunuşuKevser Suresinin Anlamı;

Müfessirler, Kevser Suresinin 26 anlamının bulunduğunu belirtip, bunlardan beşini şöyle açıklarlar. Cennette bir nehir, peygamberlik şerefi, ümmetin alimleri, peygambere uyanların ve onu sevenlerin çokluğu. Daha sonra da bu görüşleri iki şekilde birleştirip değerlendirirler; Cennette bir nehir, çok hayır ve iyilik. Kevser Suresi, Resulullah Aleyhisselam Efendimizin Mekke'deki ilk yıllarında, Hazreti Hatice'den olma oğlu Hz Kasımı kaybettiği dönemde, Mekkeli müşriklerin, hakkında soyu kesik (ebter) dedikodusu çıkarıp hakaretlere başlaması sebebiyle inmiştir. O dönemde erkek çocuk sahibi olmak, soyun devam etmesi açısından çok önemliydi. Efendimiz (S.A.V.)'in bu kaybını fırsat bilen müşriklerden As bin Vail,  " O (S.A.V.) bir ebterdir. soyunu devam ettirecek bir oğlu bile yoktur. O öldüğünde unutulup gidecek ve biz de kurtulacağız"  diye yaygara çıkarmış ve diğer müşrikler de buna eşlik edip benzer şekilde sözler ettiler. Bu durumdan etkilenen ve oldukça üzülen Peygamber Aleyhisselam Efendimizin üzüntüsünü giderip, güven duygusu kazanması için Allahu Teâlâ Kevser Suresini indirmiştir. İlk ayette geçen ve Cennette bir nehir ya da havuz olan Kevser, Rasulü Zişan Efendimize verilen bir şereftir.  İkinci ayette ise, kurban keserek, namaz kılarak Müslümanlar dünya ve ahirette sayısız nimete erişirler. Birer ibadet olan namaz ve kurban, kulu Allah'a yaklaştırır. Üçüncü ayette,  Resulullah aleyhisselâm'a kin tutan kişilerin soylarının kesileceği, Allah katında her türlü iyilik ve güzellikten uzaklaştırılacakları bildirilir.  Ayrıca Kevser Suresinde Peygamber Efendimiz (S.A.V.)'e inanıp onun yolundan gidenlere de aynı şekilde mükâfaat müjdesi vardır.

]]>
Kevser Suresi Ve Anlamı https://www.kevsersuresi.gen.tr/kevser-suresi-ve-anlami.html Thu, 06 Dec 2018 10:50:30 +0000 Kevser  Süresi Ve Anlamı : Kevser süresi Peygamberliğin ilk senelerinde ve Mekke döneminde indirilmiş bir süredir. Kevser süresi Kuran-i Kerim'in en kısa süresi olmakla beraber üç ayetten oluşur. Kevser süresi  adını  g Kevser  Süresi Ve Anlamı : Kevser süresi Peygamberliğin ilk senelerinde ve Mekke döneminde indirilmiş bir süredir. Kevser süresi Kuran-i Kerim'in en kısa süresi olmakla beraber üç ayetten oluşur. Kevser süresi  adını  genellikle hayır anlamında kullanılan ve ilk ayetin sonunda kullanılan Kevser kelimesinden almıştır. Kevser kelimesi aynı zamanda cennetteki bir havuzun adı olarak da bilinmektedir. Kevser süresinin halk arasında başka adları  da vardır. Birçok kişi tarafından innaa'tayna ve nahr olarak da adlandırılır. bütün sürelerin ayrı indiriliş sebepleri bulunmaktadır.

 Kevser süresi Peygamber efendimizin oldukça dar, sıkıntılı ve üzüntülü olduğu bir anda indirilmiştir.  Peygamber efendimiz oğlu Hz. Kasım vefat edince '' As İbn-i Vail Hz. Muhammet'in artık nesli kesildi demiştir. O ve diğer müşrikler, erkek çocuk sahibi olmamayı kusur olarak göstererek Ona inan insanları yanlarına çekmek istemişler. Bunun üzerine  kafirlerin düşüncelerini silmek için Kevser süresi indirilmiştir.

Kevser Suresi Ve AnlamıKevser Süresi okunuşu :

Bismillâhirrahmânirrahîm
'' İnnâ a 'taynâ ke'l- kevser. Fesalli lirabbike venhar. İnne şânike hüve'l-ebter.''

Not:  Arapça harflerin tam karşılığı Türk alfabesinde bulunmadığından bu asla yakın bir okuyuştur, en güzeli arapçasından ezberlemektir.

Kevser Süresi anlamı : 

Rahman ve Rahim olan Allah' ın adıyla
''(Ey Muhammet) Biz sana, hakikaten, Kevser verdik. O halde Rabbin için namaz kıl, Kurban kes. Sana buğz eden (yok mu işte asıl o) zürriyetsiz olan şüphesiz ki odur.
]]>
Kevser Suresi Arapça https://www.kevsersuresi.gen.tr/kevser-suresi-arapca.html Fri, 07 Dec 2018 06:23:22 +0000 Kevser Suresi Arapça, Kuran-ı Kerim' in en kısa suresi olan Kevser suresi, Mekke döneminde nail olmuş ve toplam 3 ayetten oluşan bir suredir. Peygamberliğin ilk yıllarında indirilmiştir. Adını ilk ayette geçen ve çok hayır (çok Kevser Suresi Arapça, Kuran-ı Kerim' in en kısa suresi olan Kevser suresi, Mekke döneminde nail olmuş ve toplam 3 ayetten oluşan bir suredir. Peygamberliğin ilk yıllarında indirilmiştir. Adını ilk ayette geçen ve çok hayır (çok nimet) anlamına gelen Kevser kelimesinden almıştır. Diğer bir inanışa göre ise; Hz. Muhammed (s.a.v)' e bahşedilen Kevser nimetlerini bildirdiğinden dolayı Kevser adını almıştır. Adiyat suresinden sonra indirilen Kevser suresi, kısa fakat anlamı çok derin ve birçok hakikate işaret eden bir suredir. Aynı zamanda Hz. Peygamber' e mahsus bir havuzun adı da olan Kevser suresi; Duha ve İnşirah sureleri gibi Peygamberimize has bir suredir. Müşriklerin, erkek çocukları ölmüş olan Efendimize soyu kesik anlamına gelen "ebter" kelimesine kullanmalarına karşılık bir cevap olarak indirilmiştir.

Kevser Suresi ArapçaArapça okunuşu:

108/1) İnnâ a' taynâkelkevser.

108/2) Fesalli lirabbike venhar.

108/3) İnne şânieker huvel' ebter.

Anlatılmak istenen:
Cennette bir nehir olduğundan ve cennet ehlinin bu suyu içeceklerinden bahsedilir. O suyu içenlerin bir daha susuzluk çekmeyecekleri söylenir. Namaz kılmanın, kurban kesmenin ve Allah' ı zikretmenin önemini ortaya koyan bir suredir. Ayrıca Peygamberimize hakaret eden münafıklara lanet edilmiş ve davasının son bulmayıp kıyamete kadar devam edeceği yorumu yapılmıştır. 

Faziletleri:
Sabah istediği saatte uyanmak isteyenler, yatmadan önce abdestli olarak 3 defa okuyabilir. Yağmur yağarken 100 defa okunması, her türlü hacet ve muradı gerçekleşir. Günde 100 defa okuyanın kalbine Yüce Rabbim iyi hisler doldurur. Uyumadan önce 100 defa okur ve  kimseyle konuşmadan uyursa, efendimizi rüyasında görür. Yemek yaparken yemeğin üzerine okunursa yemeği bereketlendirir. Düşmanların kinini engellemek için her gün okunması lazım.
]]>
Kevser Suresi Anlamı https://www.kevsersuresi.gen.tr/kevser-suresi-anlami.html Sat, 08 Dec 2018 00:38:48 +0000 Kevser Suresi Anlamı, İslam'ın kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim-i oluşturan ayetler ve sureler Hz. Cebrail isimli melek aracılığıyla sözlü olarak Muhammed'e (s.a.v.) vahiy olmuştur. Kevser suresi Mekke döneminde ve Peyga Kevser Suresi Anlamı, İslam'ın kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim-i oluşturan ayetler ve sureler Hz. Cebrail isimli melek aracılığıyla sözlü olarak Muhammed'e (s.a.v.) vahiy olmuştur. Kevser suresi Mekke döneminde ve Peygamberliğin ilk yıllarında indirilmiştir. Kur'an'ın en kısa süresidir ve üç ayetten oluşur. İlk ayetinde; Kevser'den bahsedildiği için bu isim verilmiştir. Bu ayette yer alan Kevser suresi içinde pek çok iyilik ve hayır vardır. Kevser Suresi'nin anlamı hakkında rivayete göre; Kevser cennette bir nehrin yada havuzun ismidir. Çünkü Peygamberimiz Kevser' i anlatırken; "O, Rabbimin bana cennette verdiği bir nehir gibidir. İçinde çok hayır vardır, bir havuzdur ki, kıyamet günü ümmetim gelip ondan içecektir, onun kapları yıldızlar sayısındadır demiştir. Bunun İslami gelenekte Kevser suresi, havuz olarak yorumlanmış ve Peygamberimizin havuzuna Kevser Havuzu denilmiştir. Hadislerde yazılan Kevser Suresinin anlamı üzerine belirtildiğine göre; Peygamberimizin havuzu çok geniştir, suyu sütten daha aktır, kokusu miskten daha güzeldir, kadeh sayısı da gökteki yıldızlardan daha çoktur ve ondan bir kere içen, bir daha sonsuza kadar susamayacaktır. Bunun üzerine Allah'ü Teala Kevser suresiyle onlara cevap vermiştir. Hz. Muhammed'in zor durumda kaldığı ve üzüntülü olduğu bir zamanda inen bu ayet, ona Kevser suresi ile çok hayır ve nimet olarak müjdelenir. Bunun için Rabb'ine yönelmesi istenir. Hz. Peygamber'e kin tutan İslam düşmanları engellenir ve Hz. Peygamber'e ve onun şahsında bütün müminlere düşman olanların geleceklerinin olmadığı belirtilir.

Kevser Suresi AnlamıKevser Suresinin Anlamı; Hz. Muhammed'in Hz. Hatice'den Kasım adında bir çocuğu olur ve daha bebekken vefat etmişti. O dönemde Araplar erkek çocuklarına karşı aşırı değer verirlermiş. Hz. Muhammed'in dünyada erkek çocuğunun kalmadığını gören müşrikler; Hz. Peygamber'e soyu kesik diyerek hakaret etmişler. Özellikle As bin Vail Hz. Peygamber'in ismi anıldığı zaman; Bırakın onu, o ebterdir ve onun soyunu sürdürecek erkek çocuğu yoktur, ölünce ismi unutulur gider, biz de ondan kurtuluruz. Demiş ve Ukbe bin Ebi Muayt ile diğerleri de benzer sözler söylemişler. İşte onların bu sözleri Peygamberi çok üzmüştür. Allah Teala'da onun geleceğe umutla ve güvenle bakmasını sağlamak için bu sureyi indirmiştir. Allah'ü Teala Kevser suresinde buyuruyor ki; Yüceler aleminde kendisi için dua eden melekler de Peygamberimiz için büyük bir nimettir. Bu melekler de yeryüzünde O'na dua edenlere de dua ederler. Bundan sonra O'nun ismi hem yerde hem gökte Allah'ın adıyla birlikte anılır olmuştur. Kur'an'da da bu husus belirtilmiştir.

Kevser Suresi Arapça Meali; "Bismillahirrahmanirrahim"

"İnna a'taynakel kevser. Fesalli lirabbike venhar. İnne şanieke hüvel'ebter"

Kevser Suresi Türkçe Anlamı; "Rahman ve Rahim Olan Allah (c.c)'ın adıyla"

Ey Muhammed! Doğrusu sana pek çok nimet vermişizdir. Öyleyse Rabb'in için namaz kıl, kurban kes. Doğrusu sana kin besleyendir.

]]>
Kevser Suresi https://www.kevsersuresi.gen.tr/kevser-suresi.html Sat, 08 Dec 2018 00:58:59 +0000 Kevser Suresi, Hz. Muhammed'in peygamberliğinin ilk yıllarında Mekke döneminde indirilmiştir. Sadece üç ayetten oluşan Kevser suresi, Kuran'ı Kerim'in en kısa suresi olmaktadır. "Çok hayır" anlamına gelen ve surenin en sonun Kevser Suresi, Hz. Muhammed'in peygamberliğinin ilk yıllarında Mekke döneminde indirilmiştir. Sadece üç ayetten oluşan Kevser suresi, Kuran'ı Kerim'in en kısa suresi olmaktadır. "Çok hayır" anlamına gelen ve surenin en sonunda yer alan "Kevser" kelimesinden adını almaktadır. 

Kevser Suresi:
Bismillahirrahmânirrahîm.
1- İnnâ a'taynâkel kevser
2- Fesalli lirabbike venhar
3- İnne şânieke hüvel'ebter

Anlamı
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
1- Muhakkak Biz, sana Kevseri'i verdik.
2- Sen de Rabbin için namaz kıl ve kurban kes!
3- Doğrusu sana kin besleyendir soyu kesik olan!


Kevser Suresi Hz. Muhammedin çok zor bir durumda kaldığı zamanda inmiştir. Hz. Peygamberimizin çok üzüntülü olduğu bir günde, ona hayırlı ve nimeti müjdelenir. İslama karşı kin tutan ve İslama karşı olan insanların bir geleceğinin kesinlikle olmadığını ve onların Allah'ın gazabında oldukları Hz. peygambere ve yanında olanlara karşı olanların büyük bir azap beklemektedir.

Kevser Suresinin İnişi:

Söylenenenlere göre Hz. Muhammed'in Hz. Hatice'den bir erkek çocuğu olmuştur. Buna Kasım adını vermişlerdir. Ama çok yaşamayıp ölmüştür. Araplar erkek çocuklarına çok önem verdiklerinden ve erkek çocuğu olmayana soyu kesik denilmektedir. Hz. Peygamber Efendimize de soyu kesik denilmektedir. Bu hakaretleri duyn Peygamber Efendimiz çok üzülür ve kendisinin hiç erkek çocuğu olmadığından üzülür. Âs bin Vail ise Hz. Muhammed'in adı geçtiği her yerde. "Onun bir erkek çocuğu bile bulunmamaktadır. Soyu devam etmeyecektir. Erkek çocuğu olmadığından ölünce adı unutulacaktır. Bu sayede biz de soyu devam etmediğinden ondan kurtulacağız" şeklinde cümleler sarf etmektedir. Sadece Âs bin Vail değil aynı zamanda Ukbe bin Ebi Muayt ve diğer insanlarda aynı şeyleri söyleyince, bu sözlerin kulağına giden Hz. Peygamberimiz çok üzülmüştür. Bunun üzerine Allah Peygamber Efendimizin geleceğe umut ile bakması için geleceğine güvenmesi için bu sureyi indirmiştir.

"Kevser" kelimesi iyilik ve hayrın içinde özetlenmektedir. Kevser cennetin içerisinde yeşilliklerle kaplı olan bir nehrin ya da havuzun ismi olarak bilinmektedir. Güzelliklerle kaplı bu yeri Peygamberimiz anlatırkan: "Rabbim benim üzüldüğümü görünce bana cennetinde verdiği bir nehirdir. Onda çok büyük hayırlar olmaktadır. O bir havuz olmaktadır. Kıyamet günü olunca benim ümmetim, inananlar gelip ondan içecektir. Kevser havuzunun kapları yıldızlar sayısıncadır ve herkese yetecek kadardır" diye buyurmuştur. Kevser Havuzu birçok Hadis geçmektedir. Söylenene göre Kevser havuzu çok geniş oldup, suyu ak, ve kokusu miskten birle daha güzel kokmaktadır. Kevser havuzunun etrafında bulunan kadehlerin sayısı yıldızlardan bile çok olduğundan herkese geçecek kadar çok olmaktadır. Ve Bu Kevser Havuzundan bir kere içen bir daha susamayacaktır. 

Hz. Peygamberimizin erkek çocuğu olmadığından soyunun devam etmeyeceği gibi bir düşünce yanlış olup, soyu kesilmemiş ve tam aksine kızı Hz. Fatıma sayesinde hayırlı bir nesil olarak devam etmiştir.

Peygambey efendimiz kendisine olan iyiliği ve hayrın hepsini Allah'a olan bağlılığı ve Allah'a olan sevgisi ile elde etmiştir. Namaz kılmak, kurban kesmek ya da zekat vererek birçok sevap kazanmaktadır. Bu yöneliş ise sadece kendisini Allah'a adamak olarak ifade edilmektedir. Samimi bir şekilde kendisini Allah'a yöneltmektedir.

Kevser SuresiHayırı sevmeyen Hayırsız kalacaktır

Gençliğinde ve maddi durumu iyiyken bir fakirin eşinden tutmayan, iyilik yapmayan bir insan yaşı ilerledikçe muhtaç duruma düştüğü zaman da kimse ona yardım etmeyecektir. 3. ayette Hz. Peygambey efendimize kin tutan, dine karşı kim kötü düşünceler besler ve kin tutarsa onun arkasında olacak iyilikler kesilir ve nesli kurur. Adı sanı unutularak izi kalmaz. Hz. Peygamber efendimize karşı düşmanlık edenler ayrıca islâm'a karşı o]]> Kevser Suresi Tefsiri https://www.kevsersuresi.gen.tr/kevser-suresi-tefsiri.html Sat, 08 Dec 2018 19:34:37 +0000 Kevser Suresinin Tefsiri, bu sure Peygamber Efendimize Mekke'de nazil olmuştur ve Kevser Suresi üç ayetten oluşmaktadır. Peygamber Efendimize Cenabı Hak tarafından ihsan olunan bu sure "Kevser" nimetini bildirmesinden dolayı bu ismi al Kevser Suresinin Tefsiri, bu sure Peygamber Efendimize Mekke'de nazil olmuştur ve Kevser Suresi üç ayetten oluşmaktadır. Peygamber Efendimize Cenabı Hak tarafından ihsan olunan bu sure "Kevser" nimetini bildirmesinden dolayı bu ismi almıştır. 

Ey Resulüm! Şüphesiz bizler sana Kevser suresini verdik. Hatta seni pek çok fevkalade olan hayırlara eriştirdik ve senin ismini yükselttik. Kevser ismindeki maksat, özellikle alimlerin pek çoğuna göre, cennette bulunan havuz ya da ırmaktır. Onun vasfı hakkında da, Kevser havuzunun suyu baldan çok tatlıdır, sütten daha çok beyazdır ve kardan çok daha soğuktur. O havuzdan bir defa su içen kişi bir daha hiç bir şekilde susuzluk hissetmez, o suyu hem mutluluk hem de zevk içerisinde içmeye devam etmektedir. Kevser havuzunun kenarları ise, zeberceddendir. Bardakları da gümüşten ve gökte bulunan yıldızlardan daha fazladır.

Şimdi Ey Resulüm! Sana verilmiş olan bu güzel nimetler ve ilahi olan lütuflar senin için ihsan buyurmuş Cenabı Hak için hem namaz kılarak hem de kurban keserek şükür vazifesini yerine getirmektir. Ayrıca kesmiş olduğun kurbanın etinden de mutlaka yardıma ihtiyacı olan kişilere yardımda bulunmalısın.

Kevser Suresi TefsiriEy insanlar içinde en faziletli olan! Özellikle sana karşı hınç besleyen, bugz eden ve sana karşı soyu kesik "ebter" diyen kimseler yok mudur Asıl sana ebter diyen, hem dünyevi hem de uhrevi olarak hayırlardan kesilmiş ve mahrum kalmış kişiler aslında kendisidir. Çünkü senin yüce olan zatın bütün hayırlara mazhardır ve senin kendi zürriyetin de devam ettirilecektir. Senin faziletlerin kıyamet gününe kadar dünyaya büyük şeref verecektir.

]]>
Rüyada Kevser Suresi Okumak https://www.kevsersuresi.gen.tr/ruyada-kevser-suresi-okumak.html Sun, 09 Dec 2018 02:49:25 +0000 Rüyada Kevser Suresi Okumak, bu rüyayı gören kişi için oldukça hayırlara vesile olacak olayların gelişmesine delalet etmektedir. Rüya sahibinin hem maddi hem de manevi bütün sıkıntılarından kurtulmasına, şöhrete kavuşması Rüyada Kevser Suresi Okumak, bu rüyayı gören kişi için oldukça hayırlara vesile olacak olayların gelişmesine delalet etmektedir. Rüya sahibinin hem maddi hem de manevi bütün sıkıntılarından kurtulmasına, şöhrete kavuşmasına ve yapmış olduğu bütün planlarının gerçekleşeceği şeklinde tabiri yapılmaktadır. Ayrıca oldukça rahat ve dingin bir yaşam süreceğine, alın teri ile kazanılmış olan temiz paraya ve hayallerin arzuların gerçekleşmesine bu rüya delalet etmektedir. Rüyasında Kevser suresini okuyan kişi özellikle iş hayatında onu bekleyen kazançlı günlerin olduğunu, tez zamanda rüya sahibinin alacağı güzel haberlere ve çok mutlu olmasının habercisi olarak rivayet edilmektedir. Bazen bu hayırlı olan rüya olumsuz şekilde de yorumlanabilmektedir. Bu rüyayı gören kişinin bütün yaşantısı boyunca ne kadar çabalar ise çabalasın kederden kurtulamamasına delalet etmektedir. Aynı zamanda sıkıntıya düşmesine, etrafında zalim bir düşmanın olduğuna ve sevimsiz hale gelmesi gibi farklı yorumlar yapılmaktadır. 

Rüyada Kevser Suresi OkumakBazı Rüya Yorumcularına Göre Rüyada Kevser Suresinin Okunması, bu rüyayı gören kişinin meşakkat sonrasında kazandığı iyiliğe, eş dostundan yardım alarak kendi istediği mülkünü alma şeklinde rivayet edilmektedir. Ayrıca rüyayı gören kişinin yaşamış olduğu mağlubiyet sonrasında kazanmış olduğu temiz helal paraya ve çok uzun zamandır ha geldi ha gelecek denen toplu paranın eline geçmesine yorumu yapılmaktadır. İslami forma göre rüyasında Kevser suresini okuyan kişinin, zengin olmasına, hem dünyada hem de ahiret hayatında güzellikler görmesine ve çok hoş olan bir durumda olacağı anlamında yorumu yapılmaktadır. Ayrıca rüyasında Kevser suresini okumak, rüyayı gören kişinin çevresinde olan düşmanlarına her zaman galip geleceğini de işaret etmektedir. Hatta dünya hayatında rüya sahibi çok hayırlı işler yaparak bol sevap kazanacağına da yorumlanmaktadır.

Rüyasında Kevser Suresi Okumak, bu rüyayı gören rüya sahibinin dünyada ve ahirette hayırları oldukça fazla olmaktadır. Diğer bir yorumcunun tabirine göre, rüyada Kevser suresi okuyan kişinin ahirette ehli olan kişiler meclisinde oturacağı yönünde tabiri yapılmaktadır. Ayrıca düşmanlarına karşıda her zaman muzaffer olmasına, dünya hayatında bolca kurban kesmesine, zenginliği tatmasına ve her iki cihanda da çok hayrı olacağına rivayet edilmektedir. Rüyada okunan Kevser suresi, çoğunlukla bu rüyayı gören kişinin hayır sever bir insan olmasına, hayatı boyunca sağlıklı yaşamasına, evinde bolluk ve bereket olacağını işaret etmektedir. 
]]>
Kevser Suresi Yazılışı https://www.kevsersuresi.gen.tr/kevser-suresi-yazilisi.html Sun, 09 Dec 2018 09:46:23 +0000 Kevser Süresi Yazılışı,  Hakkında; Kevser Suresi Mekke'de indirilmiştir ve üç ayetten oluşmaktadır. Peygamber Efendimize ihsan olunan Kevser lutfunu bildirdiği için sure Kevser ismi ile anılmaktadır.  Kevser Süresi Yazılışı,  Hakkında; Kevser Suresi Mekke'de indirilmiştir ve üç ayetten oluşmaktadır. Peygamber Efendimize ihsan olunan Kevser lutfunu bildirdiği için sure Kevser ismi ile anılmaktadır. 

Bismillahirrahmanirrahim

108/ Kevser süresi 1. Ayet; İnna a’taynakelkevser.
Meali; (Ey Muhammed!) Doğrusu sana pek çok nimet vermişizdir.  

108/ Kevser süresi 2. Ayet; Fesalli lirabbike venhar.
Meali; Öyleyse Rabbin için namaz kıl, kurban kes. 

108/ Kevser süresi 3. Ayet; İnne şanieke hüvel’ebter. 
Meali; Doğrusu adı, sanı ortadan kalkacak olan, sana kin tutan kimsedir. 

Kevser Suresi YazılışıKevser Suresinin Tefsiri; 108/1 Ey Resulüm! Kuşkusuz biz sana Kevser'i verdik. Seni birçok hayra kavuşturduk, senin adını yücelttik. (Kevser, alimlerin çoğuna göre cennette ırmak veya bir havuz olduğu kanaatidir. Onun vasfı hakkında deniliyor ki: Onun suyu baldan tatlı, sütten beyaz, kardan soğuktur. Kaymaktan yumuşaktır. Ondan bir kere içen bir daha susuzluk nedir bilmez, onu ancak mutluluk ve zevk için içmeye devam eder. O güzel havuzun kenarı zebercettendir. Bardakları gümüşten olup, gökteki yıldızlardan çoktur.) 

108/2 Ey Resulüm! Sen bu nimetleri ve ilahi lütufları sana ihsan buyurmuş olan Rabbın için namaz kılarak ve kurban keserek şükür görevini yerine getir. Keseceğin kurbanın etinden muhtaç olanlara yardımda bulun. 

108/3 Ey insanların en faziletlisi! Muhakkak ki o sana kin besleyen, nefret eden, sana ebter (soyu kesik) diyen kimse yok mu İşte asıl ebter olan, dünyevi ve uhrevi hayırdan kesilip mahrum kalmış olan kişi ta kendisidir. Senin yüce zatın her türlü hayra mazhardır. Senin soyun devam edecektir. Senin faziletin kıyamete kadar dünyaya şeref verecektir. 

Kevser Suresinin iniş sebebi hakkında şöyle deniliyor. Peygamber Efendimizin muhterem oğlu Hz. Kasım vefatının ardından, As ibn-i Vail dedi ki, Hz. Muhammed Mustafa'nın soyu artık kesildi. Ebter (anılmaktan mahrum) kaldı. O ve diğer Allah'a ortak koşanlar, erkek evlat sahibi olmamayı bir kusur sayarak bununla insanları Peygamber Efendimize bu bahaneyle tabi olmalarına engel olmak istiyorlardı. İşte bu kafirlerin böyle batıl düşüncelerini reddetmek için Kevser Suresi indirilmiştir. Kısa bir sure olmasına rağmen pek çok gerçeklere işaret etmektedir. Peygamber Efendimizin ilahi korumaya mazhar ve birçok nimetlere erişmiş olduğunu beyan etmektedir, ona tabi olanların kurtuluş ve selamete kavuşacaklarını, karşı gelenlerin ise  Allah'ın gazabına uğrayacaklarını ifade etmiştir.
]]>
Kevser Suresi Fazileti https://www.kevsersuresi.gen.tr/kevser-suresi-fazileti.html Sun, 09 Dec 2018 23:40:54 +0000 Kevser Suresi  Fazileti, Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu "kim Kevser suresini okur Allah Teala ona cennet nehirlerinden su ikram eder. Kullarım her bir kurban bayramı gününde kesmiş oldukları her kurban veya Allah'a manen yakl Kevser Suresi  Fazileti, Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu "kim Kevser suresini okur Allah Teala ona cennet nehirlerinden su ikram eder. Kullarım her bir kurban bayramı gününde kesmiş oldukları her kurban veya Allah'a manen yaklaşmak için kesilen nafile kurbanların sayısınca kendisine on  sevap yazılır. "

100 defa okuyanın muradı kabul olur. Dünyalık yahut ahiret için her ne istenirse,bir hacet için veya bekar bir insan için evlilik veya çocuk için vs...

Sabah namaz saatine kalkmak isteyen, yatmadan önce 3 defa okursa maksadı yerini bulur.Çok uyuyan bir kişi erken kalkmak isterse bu sureyi okumalı.

100 defa okuyan rüyasında Peygamber Efendimiz'i görür.Salavat getirerek ve inanarak okuyan bir kimse inşallah Peygamber Efendimizi rüyasında görür.

Bir oturuşta 1000 kere okumak çok faziletlidir.

Her türlü dünyalık hacet için, yağmur yağarken okunursa dileği hasıl (kabul) olur.

Her gün okuyanın kalbi iyi hislerle dolar. Kalpteki kin, haset gibi kötü duygular silinir.Yerini Allah'ın izniyle inşallah iyi ve sahih duygular alır yerini.

Her gün okumak hasımların kinini engeller. Çünkü bu sure Peygamber Efendimize haset eden, oğlu Kasım'ın vefatından sonra Peygamberimize soyu kesik demeleri üzerine bu sure nazil olmuştur. Bu yüzden düşmanın şerrinden emin olmak içinde okunur.Kevser Suresi Fazileti  

Allah Teala buyuruyor ki: "İzzetime yemin ederim ki, Kevser suresine kim inanarak ve sevabını umarak okursa,onu affederim." buyuruyor.

Bu sureyi yazıp üzerinde taşıyan kişi, her türlü bela ve nüsubete karşı güvenceye alınır.

Bu sure hakkında denilir ki: Her kim bu sureyi okumaya devam ederse, Allah'a huşu içinde ibadet eder.İbadetlerinde huzur ve huşu bulur.

Peygamber Efendimizi rüyasında görmek isteyen, cuma günü, yatsı namazından sonra  bin defa Kevser suresi okursa,rüyasında görür inşallah.

Allah'u Teala az olan bu sure ile çok şeyler anlatmıştır. Peygamber Efendimiz'in zürriyetinin kıyamete kadar dünyaya şeref vereceğini anlatmıştır. Peygamber Efendimizi ve ona inanları Kevser gibi büyük mükafatların beklediğini fakat asıl zelil duruma düşecek olanın onu inkar edenler olduğunu bildiriyor. Büyük sırlarla dolu olan bu sureyi her gün okumalıyız.Sevabına ve faziletine inanarak okumak gerekir.
]]>
Kevser Suresi Meali https://www.kevsersuresi.gen.tr/kevser-suresi-meali.html Mon, 10 Dec 2018 12:29:02 +0000 Kevser Süresi Meali, Kevser süresi Kuran' ın en kısa süresi olduğu için daha kolay okunabilmektedir. Hz. Muhammet'te Mekke 'de ilk bulunduğu yıllarda indirilen sürelerden biridir. Adını ilk ayetin sonunda bulunan Kevser kelimesind Kevser Süresi Meali, Kevser süresi Kuran' ın en kısa süresi olduğu için daha kolay okunabilmektedir. Hz. Muhammet'te Mekke 'de ilk bulunduğu yıllarda indirilen sürelerden biridir. Adını ilk ayetin sonunda bulunan Kevser kelimesinden almıştır, Kevser süresi üç ayetten oluşmaktadır. Kevser kelimesi hayır, nimet anlamına gelmektedir, Peygamberimizin sıkıntılı  ve üzüntülü olduğu  bir zamanda hayır ve nimet verdiği müjdelenmiştir. Bu şekilde Peygamberimiz ve  müminlere düşmanlarının geleceklerinin olmadığı müjdelenmiştir. 

Kevser süresinin iniş sebebi:
 
O dönemlerde erkek çocuk sahibi olmak soyunu sürdürmek için çok önemliymiş, Hz. Muhammet'tin eşi Hz. Hatice'den olan oğlu Kasım bebeklik döneminde ölmüştür. Bunu fırsat bilen müşrikler Hz. Muhammet'tin çocuğunun olmamasını fırsat bilip hakkında soyu kesik dedikoduları çıkarıp hakaretler yapmaya başlamışlar. Müşriklerden olan As Bin Vail, Onun adı anıldığında '' O bir ebterdir, soyunu devam ettirecek bir çocuğu bile yoktur. Öldüğünde unutulup gidecek bizde Ondan kurtulacağız '' demiştir.  Diğer müşriklerde buna benzer sözler söylemişlerdir. Yüce Rabbimiz Peygamberimizin üzüntüsünü gidermesi ve geleceğe güvenle bakması için bu süreyi indirmiştir.

Kevser süresinin meali:

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla 

Biz sana bolca nimet verdik. Onun için sadece Rabbine ibadet et ve Onun adına kurban kes. Şu iyi bilinmelidir ki, senden nefret eden kişilerden her türlü iyilik, nimet, güzellik kesilmektedir!

Kevser Suresi MealiAyette yer alan Kevser' in anlamı:

Kevser iyilik ve hayır anlamına gelen  kelime cennette yer alan havuz ya da nehirin adıdır. Kevser' i anlatırken, ''O Rabibimin bana ihsan ettiği bir nehirdir. Onda bulunan hayrı kıyamet gününde ümmetim içecektir. İçinde bulunan kaplar yıldızlar kadardır.'' demesi o şekilde yorumlanmıştır.
Kevser Peygamberimizin soyu ve bereketidir. Hz. Fatma'dan doğan oğul sayesinde hayırlı bir şekilde çoğalmıştır. Onun soyu kesilmemiştir. 
Peygamberimize gönderilen en büyük nimet Kuran' Kerim'dir.
Yer yüzünde Peygamberimizi anan insanları olması büyük nimettir.
Allah'la buluşan biri için kaybetmek imkansızdır. Hz Muhammet bunu Peygamberlik yaptığı zaman görecektir. Kevser kelimesinin anlamı oldukça çok ve geniştir anlatılmakla bitmez.

''Onun için rabbine ibadet et ve kurban kes'' anlamı:

Peygamberimiz Allah'a olan bağlılığı sayesinde bunca hayır ve iyiliği hak etmiştir. İbadet kendini Allah'a adamakla Ona yönelmekle olur. Müslümanlar bunun için namaz kılar, oruç tutar ve kurban keserler. Allah'a yönelmek samimi bir şekilde kurban keserek ve namaz kılarak olur. bu nedenden namaz kıl ve kurban kes.

''Şu iyi bilinmelidir ki, senden nefret eden kişilerden her türlü iyilik, nimet, güzellikler kesilmektedir'' anlamı:

Allah her iyiliğin karşılığını fazlasıyla verecektir. Doğruların yanında bulunan kişiler hayırla  mükafatlandırılır. Peygamberimize kin tutan kişilerin, nesebi kesilir, onu tanıyan kimse kalmaz. Hayrı sevmeyen kişiler, hayırsız kalır.
]]>